06.11.2023

Uprzejmie informujemy, że Uczestnicy Projektu kontynuują udział we wsparciu z zakresu pośrednictwa pracy. Wspólnie z pośrednikiem pracy uczą się tworzyć dokumenty aplikacyjne, wymagane przez potencjalnych pracodawców, poznają mechanizmy efektywnego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy.

Uczestnicy Projektu objęci są również wsparciem w zakresie poradnictwa socjalnego oraz mogą skorzystać z pomocy trenera aktywności Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie ze strony trenera aktywności Osób Niepełnosprawnych ma pomoc im przezwyciężyć bariery związane z niepełnosprawnością oraz zachęcić ich do aktywności z życiu społecznym i zawodowym.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu, gdzie na bieżąco zamieszczać będziemy informacje związane z realizacją projektu.

02.10.2023

Uprzejmie informujemy, że za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, okres realizacji projektu został wydłużony do 30 listopada 2023r.

Obecnie Uczestnicy Projektu biorą udział w pośrednictwie pracy. Poprzez udział w wsparciu  Uczestnicy Projektu mają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy.  Pośrednik pracy wspólnie z Uczestnikami Projektu m.in. wypracuje  dokumenty aplikacyjne, wymagane przez potencjalnych pracodawców, nauczy podstaw tworzenia takich dokumentów, pokaże jak efektywnie poszukiwać pracy.

Uczestnicy Projektu objęci są również wsparciem w zakresie poradnictwa socjalnego oraz mogą skorzystać z pomocy trenera aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu, gdzie na bieżąco zamieszczać będziemy informacje związane z realizacją projektu.

07.09.2023

Uprzejmie informujemy, że Uczestnicy Projektu zostali objęci wsparciem w ramach staży zawodowych. Poprzez udział w nich zdobędą doświadczenie zawodowe, wymagane na rynku pracy oraz zwiększą swoją szansę na podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Uczestnicy Projektu biorą również udział w pośrednictwie pracy. Poprzez udział w wsparciu  Uczestnicy Projektu mają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy.  Pośrednik pracy wspólnie z Uczestnikami Projektu m.in. wypracuje  dokumenty aplikacyjne, wymagane przez potencjalnych pracodawców, nauczy podstaw tworzenia takich dokumentów, pokaże jak efektywnie poszukiwać pracy.

Uczestnicy Projektu objęci są również wsparciem w zakresie poradnictwa socjalnego oraz mogą skorzystać z pomocy trenera aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu, gdzie na bieżąco zamieszczać będziemy informacje związane z realizacją projektu.

21.08.2023

Uprzejmie informujemy, że Uczestnicy Projektu z grupy 6 i 7 kontynuują staż zawodowy, zgodny z tematyką szkolenia zawodowego. Celem staży zawodowych jest nabycie doświadczenia zawodowego przez Uczestników Projektu oraz pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy i podjęcie zatrudnienia.

Uczestnicy Projektu kontynuują również udział w pośrednictwie pracy. Poprzez udział w wsparciu  Uczestnicy Projektu mają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy.  Pośrednik pracy wspólnie z Uczestnikami Projektu m.in. wypracuje  dokumenty aplikacyjne, wymagane przez potencjalnych pracodawców, nauczy podstaw tworzenia takich dokumentów, pokaże jak efektywnie poszukiwać pracy.

Uczestnicy Projektu objęci są również wsparciem w zakresie poradnictwa socjalnego oraz mogą skorzystać z pomocy trenera aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu, gdzie na bieżąco zamieszczać będziemy informacje związane z realizacją projektu.

10 sierpnia 2023r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia biuro w Lublinie będzie nieczynne.

Zapraszamy od 16 sierpnia.

Zespół projektowy

lipiec 2023

04.07.2023

Informujemy, że od 1 lipca rozpoczęli staż zawodowy Uczestnicy Projektu z grupy 6 i 7,  zgodny z tematyką szkolenia zawodowego. Celem staży zawodowych jest nabycie doświadczenia zawodowego przez Uczestników Projektu oraz pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy i podjęcie zatrudnienia.

Uczestnicy Projektu kontynuują również udział w pośrednictwie pracy. Poprzez udział w wsparciu  Uczestnicy Projektu mają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy.  Pośrednik pracy wspólnie z Uczestnikami Projektu m.in. wypracuje  dokumenty aplikacyjne, wymagane przez potencjalnych pracodawców, nauczy podstaw tworzenia takich dokumentów, pokaże jak efektywnie poszukiwać pracy.

Uczestnicy Projektu objęci są również wsparciem w zakresie poradnictwa socjalnego oraz mogą skorzystać z pomocy trenera aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja do udziału w projekcie została już zakończona. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu, gdzie  będziemy zamieszczać informacje związane z realizacją projektu.

07.06.2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.06.2023r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

04.05.2023

W maju 2023r. Uczestnicy Projektu z grupy 3 i 4 rozpoczęli staż zawodowy u wybranego przez siebie pracodawcy, zgodny z tematyką szkolenia zawodowego. Celem staży zawodowych jest nabycie doświadczenia zawodowego przez Uczestników Projektu oraz pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy i podjęcie zatrudnienia.

Uczestnicy Projektu z grupy V rozpoczną szkolenie zawodowe w ramach Obsługi klienta. Szkolenie m.in. ma przygotować słuchaczy do pracy z trudnym klientem, nauczyć podstaw asertywności, sztuki negocjacji, komunikacji on-line z klientem.

Uczestnicy Projektu z grupy VI rozpoczną udział w szkoleniu komputerowym. Celem szkolenia jest pomoc Uczestnikom Projektu w nabyciu kompetencji cyfrowych, wymaganych na rynku pracy i pożądanych przez potencjalnych pracodawców.

Uczestnicy z grupy VII rozpoczęli udział w Diagnozie indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu, której celem jest opracowanie ścieżki reintegracji zawodowej w projekcie. Po zakończeniu udziału w ramach w/w zadania, zostaną zaplanowane kolejne formy wsparcia dla Uczestników Projektu, zgodnie z przygotowaną dla nich ścieżką reintegracji w projekcie.

28 kwietnia 2023r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2023 Biuro Projektu będzie nieczynne.

14 marzec 2023

W marcu 2023r. Uczestnicy Projektu z grupy I i II rozpoczęli staż zawodowy u wybranego przez siebie pracodawcy, zgodny z tematyką szkolenia zawodowego. Celem staży zawodowych jest nabycie doświadczenia zawodowego przez Uczestników Projektu oraz pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy.

Uczestnicy Projektu z grupy IV kontynuowali wsparcie w ramach pośrednictwa pracy oraz rozpoczęli udział w szkoleniu komputerowym. Celem szkolenia jest pomoc Uczestnikom Projektu w nabyciu kompetencji cyfrowych, wymaganych na rynku pracy i pożądanych przez potencjalnych pracodawców.

Uczestnicy Projektu z grupy III rozpoczęli szkolenie zawodowe w ramach Obsługi klienta. Szkolenie m.in. ma przygotować słuchaczy do pracy z trudnym klientem, nauczyć podstaw asertywności, sztuki negocjacji, komunikacji on-line z klientem.

Nadal trwa rekrutacja do projektu. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu oraz do składania dokumentów rekrutacyjnych.