14 marzec 2023

W marcu 2023r. Uczestnicy Projektu z grupy I i II rozpoczęli staż zawodowy u wybranego przez siebie pracodawcy, zgodny z tematyką szkolenia zawodowego. Celem staży zawodowych jest nabycie doświadczenia zawodowego przez Uczestników Projektu oraz pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy.

Uczestnicy Projektu z grupy IV kontynuowali wsparcie w ramach pośrednictwa pracy oraz rozpoczęli udział w szkoleniu komputerowym. Celem szkolenia jest pomoc Uczestnikom Projektu w nabyciu kompetencji cyfrowych, wymaganych na rynku pracy i pożądanych przez potencjalnych pracodawców.

Uczestnicy Projektu z grupy III rozpoczęli szkolenie zawodowe w ramach Obsługi klienta. Szkolenie m.in. ma przygotować słuchaczy do pracy z trudnym klientem, nauczyć podstaw asertywności, sztuki negocjacji, komunikacji on-line z klientem.

Nadal trwa rekrutacja do projektu. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu oraz do składania dokumentów rekrutacyjnych.

 

24 luty

W lutym 2023r.  udział w projekcie rozpoczęła grupa V. W związku z tym dla osób z w/w grupy realizowana jest Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, której celem jest opracowanie ścieżki reintegracji zawodowej przez doradcę zawodowego dla każdego Uczestnika Projektu. Dla w/w grupy zaplanowano również zajęcia w ramach poradnictwa specjalistycznego: poradnictwa psychologicznego oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia grupowe: Warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz  Warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz z  sytuacjami konfliktowymi.

Uczestnicy Projektu z grupy IV rozpoczęli również wsparcie w ramach pośrednictwa pracy. Spotkania z pośrednikiem pracy realizowane są także w grupach I-III.

Nadal trwa rekrutacja do projektu. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu oraz do składania dokumentów rekrutacyjnych

27 stycznia 2023

To już V grupa wystartuje  w lutym. Gratulujemy wyboru i udziału w naszym projekcie.

Realizowana jest Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla grupy nr IV.  Zaplanowano zajęcia w ramach poradnictwa specjalistycznego: poradnictwa psychologicznego oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia grupowe: Warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz  Warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz z  sytuacjami konfliktowymi dla grupy czwartej.  Rozpoczęto realizację poradnictwa specjalistycznego: poradnictwa zawodowego dla grupy drugiej.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych . Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu;

Trwa rekrutacja do kolejnych grup.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

16 grudnia 2022

Szanowni Państwo III grupa właśnie wystartowała – nasi uczestnicy biorą udział w spotkaniach indywidualnych z doradcą. Gratulujemy pomyślnego przejścia procesu rekrutacji !!!

Aktualnie nasi Uczestnicy dużym zaangażowaniem biorą udział w szkoleniach, oraz odbywają spotkania indywidualne ze specjalistami – dzięki temu poprawiają swoją aktywność społeczną i zawodową.
Jeśli jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej  i posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, chcesz ZMIENIĆ swoje życie NA  LEPSZE –  Zapraszamy do wzięcia udziały w projekcie!!!!

02 Grudzień 2022

Już niebawem rusza trzecia grupa!!! Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu gratulujemy!

Właśnie startują szkolenia KOMPUTEROWE i ZAWODOWE.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

25 listopada 2022

Szanowni Państwo,

Dwie grupy są już zaangażowane do udziału we wsparciach, kolejno odbywają się spotkania indywidualne jaki i grupowe ze specjalistami. Nasi uczestnicy pracują nad zwiększeniem motywacji i poprawieniem aktywności społeczno- zawodowej. Gratulujemy !!!

Przypominamy, że rekrutacja nadal TRWA !!!!

Zachęcamy osoby spełniające kryteria grupy docelowej do udziału w projekcie!

Listopad 2022

Szanowni państwo,

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Zmiana na lepsze!”

I gr odbyła już spotkania z doradcą w ramach zadania 1 . Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestnika projektu.

Uczestnicy przystąpili do warsztatów grupowych w ramach zad. 2 Trening kompetencji i umiejętności społecznych Kuźnia optymizmu.

Niebawem rozpoczną się spotkania z doradcą dla II grupy.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich chętnych spełniających warunki rekrutacji!

Czerwiec 2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01.09.2022r. rozpoczynamy realizację projektu pt. Zmiana na lepsze ! Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie i kontaktu z nami.

Zespół projektowy